Kontakt

Važna napomena: naša stara E-mail adresa više nije u upotrebi.
MOLIM VAS DA KORISTITE NAŠU NOVU E-mail adresu: info@studio-trade.hr

Firma Studio Trade nalazi se na sjeverozapadnom dijelu Hrvatske u Međimurskoj županiji

Na adresi firme prilikom posjeta robu možete i osobno kupiti.

Radno vrijeme
Radnim danom8 – 14
Subotom8 – 13

Tel/fax
040 822 083

Mobitel direktora Rajter Ivana
098 745457

Mobitel vlasnika Pevec Josipa
098 1961116

Email
info@studio-trade.hr

Web
www.studio-trade.hr

IBAN
HR1423400091110804304

Adresa
STUDIO-TRADE d.o.o.
Uska 16 a
40305 Nedelišće
Hrvatska

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu MBS 070037910
Temeljni kapital od 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti
Odgovorna osoba: Direktor Ivan Rajter