Izjava o privatnosti

STUDIO-TRADE D.O.O. 40305 NEDELIŠCE, USKA 16 A OIB: 222 580 513 18 (korisnik podataka)Datum davanja izjave: …………………………………………. Povezni dokumenat: ……………………………………………. 

IZJAVA O PRIKUPLJANJU I KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

Obrazloženje: Prema Uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR EU 2016 / 679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. izdavanjem ovog dokumenta za kupnju robe/usluge, o Vama smo prikupili slijedeće osobne podatke: 

1. Ime, prezime ……………………………………………………………
2. Adresa ………………………………………………………………….
3. OIB ……………………………………………………………………………
4. Broj telefona ………………………………………………………..
5. E-mail adresu ………………………………………………………..
6. Fotokopiju O.I. …………………………………………………..
7. IBAN ………………………………………………………………………
8. Ostalo ………………………………………………………………….. 

Navedeni – prikupljeni podaci koristiti će se u svrhu isporuke naručenih usluga i proizvoda, u marketinške svrhe, i u svrhu obrade knjigovodstvene dokumentacije prema propisima iz Zakona o računovodstvu, Zakona o PDV-u, Zakona o porezu na dobit, te ostalih pravnih propisa koji uređuju poslovanje trgovačkih društava.

Vaši osobni podaci su zabilježeni u pisanoj formi i u elektroničkom obliku.

Prikupljeni podaci mogu biti dostavljeni slijedećim organizacijama: Porezna uprava, Carinski nadzor, Ministarstvu unutarnjih poslova i drugim ovlaštenim institucijama koje kontroliraju poslovanje trgovačkih društava. Vaši osobni podaci biti će im dostavljeni samo na službeni zahtjev; a za što nije potrebna Vaša suglasnost.

Vaši osobni podaci čuvaju se u prostorijama izdavatelja računa. Prikupljenim podacima pristup ima ovlaštena osoba (direktor), te računovodstvena služba koja obavlja poslove vođenja poslovnih knjiga. Svim ostalim osobama uvid u Vaše osobne podatke nije omogućen. Podaci se čuvaju 10 godina, a po isteku toga roka podaci će biti uništeni. Čuvanje Vaše dokumentacije za potreba MUP-a je trajno.

Uvid o načinu čuvanja,korištenja i distribucije Vaših osobnih podataka možete zatražiti od izdavatelja računa; a rok za dostavu traženoga je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Zahtjev možete uputiti u pisanom obliku ili putem elektroničke pošte (E-mail adresa je dostupna na našem računu).

Vaši prikupljeni osobni podaci neće biti korišteni ni u kakve svrhe osim onih za koje su prikupljeni. Njima se neće postupati na neprimjereni način; neće biti predmetom tajne obrade i neće biti prodani trećoj strani. 

POTPIS DAVATELJA IZJAVE: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Ime i prezime / tvrtka : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PRIVOLA: u koliko želite bilo što promijeniti ili na neki način ograničiti mogućnost našeg pristupa Vašim osobnim podacima ,pošaljite o tome obavijest na našu E-mail adresu. Ukoliko to ne učinite smatrati ćemo da imamo Vašu privolu za pristup Vašim osobnim podacima te da ste upoznati sa Vašim pravima iz područja zaštite OSOBNIH PODATAKA.

Vašu privolu možete bilo kada naknadno uskratiti slanjem obavijesti o tome na našu E-mail adresu.